همه چی

زندگی تماشای محدود.

کاش میشد که کسی می آمد . . .

کاش می شد که کسی می آمد

این دل خسته ی ما را می برد

چشم ما را می شست

راز لبخند به لب می آموختکاش می شد دل دیوار پر از پنجره بود

و قفس ها همه خالی بودند

آسمان آبی بود

و نسیمی روی آرامش اندیشه ی ما می رقصیدکاش می شد که غم و دلتنگی

راه این خانه ی ما گم می کرد

و دل از هر چه سیاهی ست رها می کردیم

و سکوت جای خود را به هم آوائی ما می بخشید

و کمی مهربان تر بودیمکاش می شد دشنام، جای خود را به سلامی می داد

گل لبخند به مهمانی لب می بردیم

بذر امید به دشت دل هم

کسی از جنس محبت غزلی را می خواند

و به یلدای زمستانی و تنهائی هم

یک بغل عاطفه گرم به مهمانی دل می بردیم

کاش می فهمیدیم

قدر این لحظه که در دوری هم می راندیمکاش می دانستیم راز این رود حیات

که به سرچشمه نمی گردد باز

کاش می شد مزه خوبی را

می چشاندیم به کام دلمانکاش ما تجربه ای می کردیم

شستن اشک از چشم

بردن غم از دل

همدلی کردن راکاش می شد که کسی می آمد

باور تیره ی ما را می شست

و به ما می فهماند

دل ما منزل تاریکی نیست

اخم بر چهره بسی نازیباست

بهترین واژه همان لبخند است

که ز لبهای همه دور شده ستکاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم!!!

قبل از آنی که کسی سر برسد

ما نگاهی به دل خسته ی خود می کردیم

شاید این قفل به دست خود ما باز شود

پیش از آنی که به پیمانه ی دل باده کنند

همگی زنگ پیمانه ی دل می شستیمکاش در باور هر روزه مان

جای تردید نمایان می شد

و سوالی که چرا سنگ شدیم

و چرا خاطر دریایی مان خشکیده ست؟

کاش می شد که شعار

جای خود را به شعوری می داد

تا چراغی گردد دست اندیشه مانکاش می شد که کمی آینه پیدا می شد

تا ببینیم در آن صورت خسته این انسان را

شبح تار امانت دارانکاش پیدا می شد

دست گرمی که تکانی بدهد

تا که بیدار شود، خاطر آن پیمان

و کسی می آمد و به ما می فهماند

از خدا دور شدیم ...
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 1:32  توسط امیر  | 

عكسهاي عاشقانه و رمانتيك
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر 1389ساعت 0:10  توسط امیر  | 

روزي مجنون با هزاران شوق و آرزو به در خونه ليلي اومد و در زد

صداي ليلي رو شنيد كه مي پرسيد : كيست

مجنون گفت : منم در را باز كن

اما ليلي در را باز نكرد !!!

مجنون رفت و روزها در بيابان با آه و فغان سپري كرد كه چرا ليلي اش چنين كرده

تا اينكه باز به در خونه ليلي رفت و باز هم در زد .

ليلي پرسيد : كيست ؟

و مجنون جواب داد : توآم !!!

و درب منزل گشوده شد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر 1389ساعت 0:0  توسط امیر  |